Adatvédelmi tájékoztató

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság „Cégek éjszakája” elnevezésű rendezvénysorozattal kapcsolatban megvalósuló adatkezeléseihez

Verziószám: 1.0

Frissítés: 2020.09.11-én

 1. Bevezetés

A „Cégek éjszakája” elnevezésű rendezvénysorozattal kapcsolatban megvalósuló adatkezelését a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1163 Budapest, Galgahévíz utca 44, cégjegyzékszám: 01-09-300650, adószám: 25995769-2-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi.

 1. Adatkezelő megnevezése

CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1163 Budapest, Galgahévíz utca 44.

cégjegyzékszám: 01-09-300650

adószám: 25995769-2-43

 1. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése

Deák-Nagy Csilla

e-mail: csilla@cebp.hu

telefon: +36208235783

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
 1. Általános cél és jogalap
 • Az adatkezelés általános célja a „Cégek éjszakája” elnevezésű online rendezvénysorozaton (www.cegekejszakajabudapest.hu) résztvevő munkáltatók és érdeklődők eredményes részvételének biztosítása a rendezvényen. Az általános jogalap az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 1. Regisztráció
 • A regisztráció vonatkozásában az adatkezelés célja a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság és a regisztráló ügyfél közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének, a résztvevők részvételének, a rendezvénnyel kapcsolatos információszerzésének, a munkáltatói oldalról részt vevő cégek elérésének, részükre történő adatszolgáltatáshoz szükséges platform létrehozásának biztosítása. A felhasználónév és az e-mail cím az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a Hatóság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező.
 • Jogalap: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása
 • Időtartam: 1 év, vagy azt megelőzően beérkezett törlési kérelem.
 1. Részvételi jelentkezés, adatfeltöltés során megadott adatok
 • A részvételi jelentkezés és adatfeltöltés során a résztvevőnek lehetősége van felhasználónevén és e-mailcímén kívül egyéb adatokat, szakmai önéletrajzot is megadni abból a célból, hogy a rendezvényen munkáltatói oldalról részt vevő cégek megismerhessék azokat, oly módon hogy az érintett kifejezetten hozzájárulása esetén a kifejezett hozzájárulásban megjelölt cég részére láthatóvá válnak ezen adatok. E hozzájárulásával az érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a felületen a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság hozzáférést biztosít ezen, kifejezetten megjelölt cégek részére az érintett vonatkozó, hozzájárulással hozzáférhetőnek engedélyezett adataihoz, mely adatokat e cégek adatkezelési tájékoztatójukban, szabályzataikban és a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített módon kötelesek kezelni.
 • Jogalap: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása
 • Időtartam: a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt adatok vonatkozásában 1 év, vagy azt megelőzően beérkezett törlési kérelem.
 1. A munkáltatói oldalról részt vevő cégek részéről átadott adatok

A munkáltatói oldalról részt vevő cégek részéről a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaságnak átadott adatokat a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a munkáltatói oldalról részt vevő cégek és a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött szerződésekben rögzítetteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli a szerződések végrehajtása érdekében, a végrehajtáshoz szükséges és elégséges módon és mértékben.

Jogalap: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása

Időtartam: szerződés teljesítése során megadott adatok vonatkozásában a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése érdekében a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

 1. Adatfeldolgozók

– Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként jár el a IV.1, IV:2., IV.3. pontokban megjelölt adatok vonatkozásában a CompOffice-R Kft. (székhely: 1147 Budapest, Benkő u. 10-14. adószám: 13155478-2-13) és a rentIT Rendezvényinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Festő utca 93.;  adószám: 23894930-2-13) oly módon, hogy üzemeltetik a rendezvény weboldalát és a rendezvény online rendezvényterét. Az adatfeldolgozók az üzemeltetett rendszerek adatait 2020. október 10. napján törlik, és ezt követően semmilyen adathoz nem férnek hozzá a rendezvény vonatkozásában.

– A számviteli feladatok teljesítése során eljár:

 1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 1. VII.A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

 1. VIII.„Cookie” adatkezelés

A www.cegekejszakajabudapest.hu honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a honlap a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a felhasználó által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.  Oldalunk marketing célokból a Google és a Facebook remarketing eszközeit használja, amelyek szintén cookie-k alkalmazásával működnek.

A Google és a Facebook által e célból működtetett cookie-k ez esetben azonosítják a felhasználót, és a honlap látogatását követően a felhasználó számára a Google és a Facebook saját oldalán a szolgáltatásunkat népszerűsítő reklámokat jelenít meg.

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság számára nem lesz elérhető a felhasználó személyére vonatkozó ilyen adat, az kifejezetten a Google és a Facebook kezelésében marad. A reklámozás lehetőségét a Facebook és a Google beállítások között lehet letiltani.

 1. Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 1. Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. XII.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Határidő

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

 • – milyen személyes adatait;
 • – milyen jogalapon;
 • – milyen adatkezelési cél miatt;
 • – mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • • a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • • a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Hatóság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

3. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a CSP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Budapest, 2020. szeptember 11.